ThanhThaoMC

BTCUSD: BTC đang có tín hiệu hồi mạnh mẽ

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD giảm mạnh từ 4257 chỉ biến nó trở lại 3800.
Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu tốt.
Vùng kháng cự mạnh tiếp theo là 5748.