ThanhThaoMC

BTCUSD: BTC đang có tín hiệu hồi mạnh mẽ

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD giảm mạnh từ 4257 chỉ biến nó trở lại 3800.
Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu tốt.
Vùng kháng cự mạnh tiếp theo là 5748.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.