lehuyhai

PHÂN TÍCH BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chào anh em !
Anh em cũng chỉ đoán mò thôi, anh em tham khảo nha, ai xem chart thì tự hiểu nha, sẽ bán ở 65xx, chốt lãi có 3 mức target 1 60xx~61xx, target 2 58xx ứng với Fibo 1.618, target 3 mức 53xx ứng với Fibo 2.618 nhé. Đúng hay sai market sẽ trả lời.
Hay thì like thích thì follow ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.