COINABCF

BTC hoàn thành sóng điều chỉnh khung 30m

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

** Phân tích:
- BTC đã hoàn thành sóng 1 và sóng điều chỉnh 2 ở khung thời gian 30m
** Hành động:
- Ngắn hạn: Có thể chờ sóng 1 nhỏ ( đường xanh lá cây ) của sóng 3 hình thành để trade lướt sóng 3 ( đường màu đỏ )
- Dài hạn: Mua trong vùng giá từ 55k7 - 60k