Kienthucforex

BTC cho thấy tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sau chuỗi ngày tăng giá liên tục và tiệm cận kháng cự tại vùng 48k, giá BTC vẫn chưa thể đóng cửa trên vùng này. Trong khi đó, nó lại đang cho thấy tín hiệu giảm tại vùng đỉnh 48k.
Chỉ báo MACD cũng đang cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm.
Do đó, 1 đợt điều chỉnh có lẽ sắp xảy ra.

Kênh tín hiệu telegram: t.me/ktforexsignals
Homepage: kienthucforex.info
Danh sách sàn forex uy tín: kienthucforex.info/top-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-o-viet-nam/
Top Forex Brokers: sanforex.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.