Kienthucforex

BTC cho thấy tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau chuỗi ngày tăng giá liên tục và tiệm cận kháng cự tại vùng 48k , giá BTC vẫn chưa thể đóng cửa trên vùng này. Trong khi đó, nó lại đang cho thấy tín hiệu giảm tại vùng đỉnh 48k .
Chỉ báo MACD cũng đang cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm.
Do đó, 1 đợt điều chỉnh có lẽ sắp xảy ra.

Bình luận