BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Sóng phải đi đủ ngày đủ tháng thì mới điều chỉnh đc

Ý tưởng liên quan