dinhchien

BTCUSD - Xuất hiện quy luật tăng mới khung h4

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Daily: kỳ vọng từ chối giá tại vùng Demand. Hình nến continuation đã có.
Lưu ý: đáy vừa rồi đã cắt sâu EMA200 với hỗ trợ của Indicators, khả năng BTCUSD giảm rất lớn.
- H4: Vai đầu vai hỗ trợ hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.