HD_love_trading

BITCOIN, đứng ngoài chờ đợi

HD_love_trading Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi xuất hiện phân kì ở khung Daily thì Btc Bật lên khá mạnh
Nhìn vào khung W1 thì Bitcoin đang vào xu hướng tăng rồi, nhưng khung Daily thì Bit đang ở vùng quá bán. Chiến lược của ta là chờ Bit hồi rồi mua vào là đẹp.
Vùng giá 7k6-7k7 là giá tốt để ta có thể vào.
Chỉ báo : nến heiken- ashi và stochasics, báo hiệu vùng quá bán
Giao dịch đang hoạt động:
Bitcoin đã vào vùng có thể mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.