tradafx

Giá tiếp tục giảm mạnh với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá được xác nhận.
Giá phá vỡ mạnh ngưỡng hỗ trợ 43000 và tạo đáy mới nhưng liên tiếp xuất hiện các tín hiệu nến có đuôi dài từ chối giảm.
Khả năng tại mức giá 43000 hiện tại đã là kháng cự sẽ có thêm 1 đợt retest và xuất hiện tín hiệu bán tiếp tục với BTC .
Mục tiêu giá giảm tiếp theo là vùng giá 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.