thang822462

Bitcoin 28/7/18: Xu hướng đi lên

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau thời gian giao dịch trong mô hình tam giác, BTC xuất hiện tín hiệu tăng giá khi phá vỡ mô hình này.
Giá mục tiêu đầu tiên quanh mốc 10k-12k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.