utah0104

BTC CHỜ SỰ BỨT PHÁ

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
_Về cầu trúc tuần vẫn đang trong cấu trúc tăng giá,nhưng hiện tại đang trong một sóng giảm điều chỉnh ,chuyển qua chart ngày cấu trúc là đi ngang (mũi tên trên và dưới) và giá đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ (mũi tên dưới) như vậy đồ thị ngày cần chờ sự bứt phá ra khỏi vùng kháng cự (mũi tên trên) sau đó test lại vùng kháng cự thì lúc này NĐT có thể cân nhắc tìm điểm vào lệnh để đánh theo xu hướng tuần,còn NĐT nào ưa thích rủi ro có thể cân nhắc vào lệnh ở vùng hỗ trợ hiện tại với SL tại 45501, và TP lên vùng kháng cự.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.