mayquanxi

BTC đang co lại trên mức 11k

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Những giấu hiệu các altcoin khác tăng trước khi BTC phá vỡ mô hình là những tín hiệu tốt khởi đầu cho xu hướng tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.