BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trước mắt BTC được hỗ trợ tại 7,6k, tuần cuối của tháng 3 nếu qua ngưỡng này sẽ là 6,6k, kỳ vọng 5,3k.
Bình luận: Rất có thể tuần đầu của tháng 4 BTC sẽ về tới 5,3k, đây có lẽ sẽ là điểm cúc áo và là điểm hình thành ve cổ trái!
Bình luận: Như vậy, hiện tại bit chưa qua được 6,6k, đang bật trở lại, dự kiến điểm đến gần nhất trong tuần sẽ là 80k.