GameonVentures

BTC - cập nhật M30 - Những bước sóng nhỏ

GameonVentures Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như vậy là BTC đã PO vùng giá hỗ trợ ở bản tin trước đó và hiện đang quay về downtrend.

Chúng tôi xin cập nhật từng bước sóng nhỏ trong xu hướng giảm này. Chúng tôi tin 5 bước sóng giảm này chính là những sóng cuối cùng trong xu hướng hiệu chỉnh ngắn hạn để bước vào tăng trưởng trong trung hạn

Lưu ý các bước sóng này rất nhỏ, nên việc đo đạc tương đối và thiếu tính chính xác nhưng xu hướng như mũi tên.

Chú ý stoploss và feeback cho chúng tôi nhé!

Like và subcribe giúp chúng tôi có động lực post bài!
Bình luận:

63xx done
up to 65xx done

cùng chờ đợi vùng xác nhận
Bình luận:

Vùng xác nhận, giờ tiến tới khu vực 62xx

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures