KirkBarton

BTC/USD: phân tích kỹ thuật

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng hiện nay

Tuần trước, tỷ giá BTC /USD đã thử tăng, và hiện tại đang kiểm thử mức 42000.00 (điều chỉnh Fibonacci 38,2%), nhưng để phát triển xung lực "phe bò", giá phải vượt qua vùng kháng cự 42000.00–43750.00 (Murrey ). Trong trường hợp này, công cụ có thể chạm mức 50000.00 (Murrey , điều chỉnh Fibonacci 23,6%).

Mức chủ chốt đối với "phe gấu" được em là đường giữa của dải Bollinger tại 38500.00, nếu có sự củng cố dưới mức này, xu hướng giảm có thể xuống các mức 34375.00 (Murrey ) và 31250.00 (Murrey ). Nhìn chung, dẫu có sự điều chỉnh, tiềm năng giảm giá có vẻ hạn chế, được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật: dải Bollinger hướng giảm, còn chỉ báo Stochastic đã đi vào vùng quá mua, có thể là sự kết thúc sớm của điều chỉnh tăng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 42000.00, 43750.00, 46875.00, 50000.00.

Các mức hỗ trợ: 38500.00, 34375.00, 31250.00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.