BLOGFOREXVIET

BTCUSD Vùng Giá Quan Trọng Có Thể Đảo Chiều

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin Chào ACE !
BTCUSD đang đi đến vùng giá quan trọng trên biểu đồ, đây là nơi giá có thể sẽ đảo chiều.
* Đây là nơi mà phe sell sẽ tham gia vào rất nhiều
* Đặc biệt chú ý vùng hiện tại cho đến vùng giá 52K của BTCUSD
* Setup trên biểu đồ chỉ là để các bạn tham khảo cùng thảo luận, không nên xem là nơi đặt lệnh của bạn.
* Quản lý rủi ro và chờ đợi tín hiệu giảm giá từ thị trường.
* LƯU Ý : Nếu không có tín hiệu rõ ràng nào từ thị trường và đi qua vùng giá SL màu đỏ các bạn nên đứng ngoài quan sát vì
Đây là một vài nhận định các bạn chỉ nên tham khảo.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã đến vùng Sell rồi nha các bạn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Có thể do may mắn nhiều hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.