I_am_not_robot

Update BTC 13-12-2021

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC còn giảm tiếp trong kênh giá. Sell ngắn và chốt lời đúng vị trí .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.