mayquanxi

BTC sẽ điều chỉnh sâu xuống 0.5 đến 0.618

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
KL giao dịch trong ngày hôm nay rất yếu, nên khó để btc bật lên, mọi người coi chừng BTC có thể giảm sâu hơn để tìm kiếm hỗ trợ với những KL lớn hơn.
mục tiêu xuống 0.5(8k8) đến 0.618(8k)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.