Antony_sg

BTC THIẾT LẬP KÊNH TĂNG

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ngay khi gặp vùng cản 5,700 - 5,800 giá có điều chỉnh đôi chút nhưng phe Gấu không đủ mạnh để đảo chiều thị trường. Giá bắt đầu thiết lập kênh tăng để phá vỡ hoàn toàn vùng cản phía trên, đồng thời cũng là lúc mô hình cờ tăng hoàn thiện.
Khuyến nghị vẫn nên HOLD nếu đã mua, còn nếu chưa mua thì nên đợi vùng giá 5,800 bị phá vỡ hoàn toàn, mục tiêu tiếp theo là khu vực 7,000 - 7,200