Antony_sg

BTC GẤU - BÒ DÀN TRẬN

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vẫn theo đà phân tích các bài trước, sóng Eliott đã cho thấy mức 7,400 sẽ kỳ vọng đạt được, tuy nhiên chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ 11h30 - 14h ( GMT+7) phe Gấu - Bò đã bắt đầu dàn trận quanh mức nhạy cảm 6,800 với mức volume rất cao để xác định hướng đi của thị trường trong ngày hôm nay. Nếu mức 6,800 vẫn giữ vững tới cuối ngày thì mức cản 7,350 sẽ dễ dàng đạt được. Trường hợp 6,800 không giữ được thì phe Gấu sẽ lái giá về mức 6,200.
Khuyến nghị nên bình tĩnh theo dõi để quyết định thoát hàng để mua tiếp mức thấp hơn hay HOLD tiếp.
https://vn.tradingview.com/chart/iXKnwwb3/
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.