hoangkiendk

BTC : Xuất hiện mô hình giá đẩy Elliott 12345

Giá lên
BITBAY:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
272 lượt xem
3
Entry: 7083
SL: 6395
TP; 9954
R:R 1/4
Đây chỉ là ý tưởng cá nhân, nhà đầu tư nên tham khảo thêm trước khi quyết định đầu tư.
Bình luận: Đã vào lệnh giá 7083 rồi nha anh em

Bình luận