Jack_Dawson

BTC: NGUỒN CUNG CẠN KỆT

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi bros, Long time no see!
- Nến ngày bắt đầu cho dấu hiệu của những cây nến thân nhỏ tại hỗ trợ D1 -> Nguồn cung dần cạn kiệt.
- On-chain cho thấy lượng lớn BTC ( 23K ) được rút ra khỏi sàn Binance, đây tín hiệu tốt cho giá BTC , vì Binance là sàn được đa phần NĐT nhỏ tham gia nên có thể lượng BTC đang được NĐT lớn gom.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.