Jack_Dawson

BTC: NGUỒN CUNG CẠN KỆT

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi bros, Long time no see!
- Nến ngày bắt đầu cho dấu hiệu của những cây nến thân nhỏ tại hỗ trợ D1 -> Nguồn cung dần cạn kiệt.
- On-chain cho thấy lượng lớn BTC ( 23K ) được rút ra khỏi sàn Binance, đây tín hiệu tốt cho giá BTC , vì Binance là sàn được đa phần NĐT nhỏ tham gia nên có thể lượng BTC đang được NĐT lớn gom.