Trader-Viet

Phân tích Bitcoin ngày 15/01 - Tiếp tục đi trong xu hướng giảm?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin tiếp tục đi đúng như dự kiến trước đó của chúng ta, đó là chạm vào vùng kháng cự bên trên rồi giảm xuống (mũi tên). Tại thời điểm giảm, Bitcoin hình thành mô hình giá đảo chiều vai đầu vai ngược - #inverted head and shoulders - và break xuống bằng 1 nến có khối lượng giao dịch lớn.

Như đã thấy, vùng kháng cự bên trên có vẻ vẫn rất mạnh cho Bitcoin . Đã có vài lần tấn công của Bitcoin vào kháng cự này nhưng chưa vượt lên được hoàn toàn. Ở chiều ngược lại, sức mua bên dưới cũng khá tốt khi đã vài lần đẩy giá lên.

Hôm nay, kịch bản tiếp tục nghiêng về bán từ bên trên, khi mà về mặt phân tích kỹ thuật, giá bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm.

Chúng ta hãy đợi các mô hình nến đảo chiều tại khu vực bán để vào lệnh bán nhé

➡️ 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗧𝗔̂𝗠 𝗟𝗬́ 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗬̉ 𝗟𝗨𝗔̣̂𝗧 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚: https://bit.ly/trading-in-the-zone-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.