LeTrongHoaiNam

Bit đang gặp nguy hiểm ở khung D1

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở khung D1, khả ănng xuống rất cao, 4/5 chỉ báo nói rằng sẽ xuống, mình nghĩ tuần tới sẽ là tuần drop mạnh của bit, vì hết tức tốt cho đồng tiền anyf
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.