dvtrade999

BTC hình thành mô hình lá cờ, dự báo rơi tiếp

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở thời điểm hiện tại, BTC đã hình thành mô hình lá cờ. Nếu như phá thủng trendline dưới, BTC sẽ rơi tiếp tục trong dài hạn.
Vùng mục tiêu 16k6 cho tới 15k.

Trong ngắn hạn, BTC vẫn có thể đạt được 1 số lực hồi retest lại vùng 22k7-23k.

- Thời điểm này vẫn chưa hold được BTC .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.