HUNG_PHE

bắt đáy BTC ở 2 mốc này

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chắc là 1 chút thử thách để năm sau Btc 200k$ anh em cùng nhau ôn lại kỉ niệm thôi
Giống như lời bài hát của danh ca Phú Lê:
Khổ trước sướng sau thế mới giàu
Tình nghĩa anh em thế mới bền lâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.