VuDucThanhLong

Chào phiên đầu tuần đầu tháng

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chúng ta vừa co 1 phiên ngày mở khá đẹp, giá mở cửa phía trên MA 50 và Kijun Sen
Tenkan và Kijun cũng vừa giao cắt báo tăng
Tuy nhiên, khung 1D vẫn bị đè dưới tảng mây khá to khiến cho mọi tín hiệu tăng hiện tại chỉ là tín hiệu tăng yếu
Trước mắt BTC vẫn còn 2 đường xu hướng quan trọng cần phải phá vỡ
Quan điểm của mình vẫn giữ nguyên như 2 hôm vừa rồi livestream
BTC sẽ di chuyển từ vùng đỏ lên vùng xanh
Dự đoán thời gian biến động sẽ là 2h chiều hôm nay
Ngoài ra chúng ta cũng nên để ý 1 chút về động thái của đồng usd.
Vì đồng usd biến động mạnh sẽ kéo theo BTC bị ảnh hưởng


Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.