TraderTop-net

Crypto tối ngày 25/07 - Dấu hiệu đuối

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Dấu hiệu đuối đang mạnh dần lên trên chart Bitcoin . Chúng ta cùng xem nhé.

Đầu tiên, đây là giai đoạn có nhiều nến giảm nhất kể từ đầu giai đoạn pump 1. Hiện đã có chuỗi 6 nến giảm và sắp có nến thứ 7.

Đây cũng là giai đoạn điều chỉnh giảm sâu nhất so với các giai đoạn giảm trước đó.
Đoạn tăng a có volume giảm, trong khi đoạn giảm b lại có volume tăng ==> lực mua yếu và lực bán mạnh.

Ba dấu hiệu nói trên cho thấy đàn bò crypto đang yếu hơn so với các đoạn pump trước đó.

Xu hướng hiện giờ vẫn là tăng, vì vậy ưu tiên vẫn là mua vào. Tuy nhiên, tạm thời không kỳ vọng có pump mạnh như các đợt trước nữa

Đêm nay đừng có dump là cũng đủ vui rồi. Đợi lực lượng cách mạng xả hàng về sâu sâu thì chúng ta mua vào cũng được.

Bụi rậm thẳng tiến

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.