SonPriceAction

BTCUSD canh buy

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đã tăng mạnh vượt qua kháng cự. Canh buy khi giá hồi về như trên hình. Mục tiêu tiếp theo là 10k