notvit

btc con bướm

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
ngày mai đóng nến dưới 11k6 thì chuẩn bị 8k8 8k5 , đóng trên 11k7 fail

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.