mautd

BTC -Chart 6H

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Em nó đã quay lại test 12K đúng như dự báo trước đó, và giờ là lúc đi tìm đáy mới

Ý tưởng liên quan