mautd

BTC -Chart 6H

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Em nó đã quay lại test 12K đúng như dự báo trước đó, và giờ là lúc đi tìm đáy mới

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.