CafeTrade

BTC 30/05 - Tiếp tục mua vào

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phiên giao dịch hôm qua BTC đã tăng mạnh lên vùng 7500 sau khi tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng 7000. Bài phân tích hôm trước CafeTrade chúng tôi cũng đã có nhân định là BTC sẽ tạo đáy trên 7000 vào cuối tháng 5, nếu lịch sử có lặp lại thì khả năng giá sẽ điều chỉnh lại vùng 7300 sau đó sẽ tăng mạnh trở lại. Hiện nay giá vẫn còn nằm trong trend giảm từ ngày 05/05 đến nay, nhưng khi RSI hôm qua đã tạo phân kỳ và đang nằm trên 50. Do đó, CafeTrade chúng tôi nhân định BTC hôm nay tiếp tục canh mua vào khi giá điều chính về vùng 7300.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.