BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD hình thành mẫu hình Bullish engulfing weekly với đáy gần nhất gần 3000 USD.
Sau khi phá vỡ mô hình tam giác Triangle giá rớt từ 6000 xuống sát 3000.
BTC /USD có thể điều chỉnh kĩ thuật test lại vùng kháng cự 5800-6000 trong ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.