NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 26/4: Hồi phục chưa?

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Nhiều anh em bối rối không biết BTC đã hồi phục hay chưa. Anh em đừng lo vì ngay cả thị trường cũng đang bối rối, chưa chọn được hướng đi cho nó, huống hồ chúng ta. Giao dịch lúc thị trường khó chịu được coi là rủi ro nên khuyến nghị anh em giảm khối lượng lệnh lại nhé

#BTCUSDT Bybit H4
Giá đang di chuyển trong 1 chiếc hộp dài, dấu hiệu tăng giá thể hiện ở chỗ giá vượt lên đường ema và đóng cửa bên trên. Nhưng trước khi bước vào đà tăng thực sự nó cần phải vượt qua biên trên chiếc hộp. Như vậy 1 cách tự nhiên ta có thể chờ đợi cú nén với biên trên hộp để buy

#ZECUSDT Bybit H4
ZEC đang di chuyển trong hộp nhưng có tín hiệu rất khả quan là đã vượt lên và đóng cửa trên đường ema. Như vậy ta có thể chờ cú nén với đường kháng cự (biên trên hộp) để buy

#XRPUSDT Bybit H4
XRP là đồng coin duy nhất mình thấy hợp lý để bán khống tại thời điểm này. Giá tiếp cận kháng cự từ dưới lên (cú chạm lại kỹ thuật - technical retest) và đã phá vỡ cú nén với đường xu hướng. Như vậy đã đủ lý do để vào 1 lệnh sell


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.