A_Luan26

Nhận Định Bitcoin Hôm Nay : Chuẩn Bị Gãy

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Từ 3 hôm trở lại đây ,Bitcoin có chút tăng nhẹ , nhưng không đáng kể (dưới 45k) một mức hỗ trợ rất quan trọng.

Bitcoin đang tích lũy kiểu ZigZag (đẩy lên đẩy xuống 41~42k gần 43k , kỳ vọng có cú Dump về 40k. nếu thoát xuống dưới 40k thì tiếp tục giảm sâu như nhiều anh em nhận định.

Hãy theo dõi giá phản ứng, chưa nên Buy , Sell ở khu này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.