NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 20/5: Trailing stop là cứu tinh

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Luôn như vậy, trailing stop luôn là cứu tinh của chúng ta trong gần như tất cả các trường hợp giao dịch đảo chiều và đi không như ý muốn. Nó cứu chúng ta khỏi bị thua lỗ toàn bộ vị thế (mất full 1R), mà thay vào đó có thể là hòa vốn hoặc mất 1 phần vị thế mà thôi. Nhưng trailing stop như thế nào cũng là 1 nghệ thuật, và chỉ có thể thành thục bằng nhiều thời gian trải nghiệm thị trường vì không có 1 nguyên tắc nào cố định

#BTCUSDT #Bybit H4
Kèo sell BTC đi thuận trade được 1 chút thì có nến pin bar đảo chiều tăng (dấu x đỏ), ngay lập tức ta phải dời SL xuống phía trên đỉnh thanh pin bar này và tránh được 1 lệnh loss. Giá đã đóng cửa phía trên ema và đang tiếp cận đường kháng cự ngang phía trên, như vậy có thể chờ cú nén với đường kháng cự để buy (vị thế chỉ mang tính minh họa, phải chờ nến tăng đóng cửa, nén đến điểm cuối đoạn buildup mới buy)

#NEOUSDT #Bybit H4
Kèo sell NEO đóng lệnh trailing stop với 1 chút lợi nhuận vì có nến bullish pin bar. Rõ ràng anh em phải hiểu về hành động giá (như tựa sách Understanding Price Action) mới có thể giao dịch tốt được, chứ không đơn thuần chỉ là xác định cú nén rồi vào lệnh. Chờ cú nén với đường kháng cự để vào lệnh buy

#ZRXUSDT #Bybit H4
Kèo sell ZRX đóng lệnh hòa vốn vì cán trailing stop (dời SL xuống vì có bullish pin bar). ZRX đang tăng mạnh, cứ đợi tiếp xem sao. Có thể chờ buy theo buildup với đường kháng cự

#ETHUSDT #Bybit H4
Kèo sell ETH đóng trailing stop với 1 chút lợi nhuận tại phía trên đỉnh thanh pin bar. Tiếp tục chờ đợi

#ZECUSDT #Bybit H4
Chờ cú nén buildup với đường kháng cự để buy

#ETCUSDT #Bybit H4
Chờ cú nén buildup với đường kháng cự (đường biên trên hộp) để buy

Follow @NhatHoai để đọc các nhận định chuẩn xác hàng đầu theo #BobVolmanPriceAction và kinh nghiệm trading nhé anh em!

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.