THTA

CẢNH BÁO - BTC TIẾP TỤC RƠI VỀ VÙNG 5K8

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tiếp nối dự đoán lần trước, hiện tại đường MACD chưa thể tạo đáy sâu hơn so với đáy gần nhất, MACD Histogram chưa đủ thấp để tạo đáy. Vì vậy, BTC sẽ tiếp tục rơi về ngưỡng hỗ trợ 5k8 để tích lũy thêm các chỉ số tạo đà đi lên.