vuongdq2121

BTC thoát khỏi mây có xu hướng đi lên

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC thoát khỏi mây có xu hướng đi lên
SPOT có thể múc dần vào thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.