CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (03/02) - 10000$ sẽ trở thành hiện thực hoặc ca

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lần cuối, chúng ta đã mua BTC ở 9300$ (trên Telegram) và BTC đã chạm 9600$ hôm nay, sau đó quay đầu về 9300$ lần nữa vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh lại kế hoạch trong giai đoạn tiêp theo.
BTC vẫn đủ mạnh để vượt qua 9600$ lần nữa để chạm 10000$ hoặc cao hơn trong tuần này.
Nếu bạn đã trễ chuyến tàu cuối cùng, các bạn có thể chờ 9200-9300$ để lên chuyến tàu tiếp theo. Mình không chắc nó có về đó không nhưng tốt nhất không nên FOMO vào lúc này.
Dừng lỗ sẽ được dời về 9150$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.