Ditrki1508

1 lệnh shot ngắn cho BTC ngày 28/10

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
cản 9390 khá chắc chắn đã thử phá vỡ nhiều lần không dc nên khả năng rất cao là BTc rớt về vùng 87x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.