mautd

BTC -Chart 2H

Giá xuống
mautd Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Short tiếp thôi ae nhể :)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
- Kèo đã đạt đúng target và time.
- Đủ 20 like em sẽ post kèo mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.