BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTC đang chạm và chưa phá được đáy gần nhất. Có những phản ứng khá mạnh tại vùng này. Tạm thời có thể hình dung được mô hình 2 đáy được hình thành
Nên cần trọng theo dõi và chờ đợi cơ hội giao dịch.
Đây là phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị mua bán.
Cảm ơn đã theo dõi !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.