Easy_Trading_Channel

CÁI NÊM TĂNG GIÁ CỦA BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xin chào ace,

Sau khixác lập đỉnh mới tại 9780, H1 chính thức phá vỡ downtrend để đi vào giai đoạn Up.

Hiện tại chúng ta thấy điều gì trên Chart??? Nêm giảm cũ H4 đã bị phá vỡ, giá tiến tới chinh phục mức Target tại Fibo 0.618


Tại đây mình nghĩ rằng sẽ sóng hồi về để tạo thêm một cái HL (Higher Low). Vậy thì các mức hồi của BTC tiềm năng sẽ ở khu vực nào.
Chúng ta có thể thấy vẫn ở trên hình kia có các mức hỗ trợ tại fibo 0.5 tại giá 9650 và fibo 0.382 tại mức giá 9470.

Mức 9470 là mức hồi cuối cùng nếu BTC muốn giữ nhịp tăng này, Kịch bản khả thi có thể sẽ như sau:

Mức đỉnh mình kỳ vọng cho đợt hiệu chỉnh này của btc là 9880, gần khu vực 99 , tạo LH trên khung D rồi rớt ra khỏi cái Nêm theo hướng xuống và đi theo target của phân kỳ giảm giá khung ngày.

Mình sẽ bảo vệ quan điểm này cho tới khi BTC phá vỡ cái nêm tăng giá theo hướng lên và break lên kháng cự 9880 (cản cứng)

Kế hoạch giao dịch:
Các lệnh dài hơi:
In Long khi BTC về tới 95.94 , target 97-98
Các lệnh ngắn:
In Long khi rsi các khung 5M, 15M, 30M và 1H báo Oversold.

Chúc các bạn có những lệnh giao dịch hiệu quả.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.