koyfunny

Nếu btc không đục được 7k4 trong tuần này !

Giá xuống
koyfunny Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
theo cá nhân em thì thấy hiện tại btc vẫn dang trong xu hướng downtrend_ trong đợt downtrend dài hạn dài tới 3 tháng, và bật nến tuần chúng ta thấy phải ít nhất tầm 2 tháng nữa thị trường mới ấm lên được.
Hiện tại với xu hướng này nó về 4k1 là điều sớm muộn và theo tôi nó có thể còn xuống nữa, nhưng trước khi xuống nó sẽ va vào các điểm hỗ trợ 6k, 5k7, 5k2, rồi mới 4k1 thì cứ mỗi điểm hỗ trợ chúng ta nên chia vốn ra vào lệnh nêu quay chiều ta mua tiếp luôn chờ giá đẹp chốt ra .
Bình luận:
em mới tham gia có cái nhìn cá nhân nên mong anh em góp ý ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.