CafeTrade

BTCUSD 18/05 đã tạo đáy chưa?

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC /USD ngày 18/ 05 đang được giao dịch trong mô hình "nêm giảm giá", đây là mô hình giá sẽ hỗ trợ cho BTCUSD đảo chiều tăng trở lại. Hiện nay tại mức Fibonanci 0.618 ở vùng giá 7800USD sẽ là mức hỗ trợ của BTCUSD trong ngắn hạn. Công cụ RSI nhiều khả năng tạo phân kỳ dương sẽ hỗ trợ cho giá tăng trở lại. Dù hiện nay xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng theo các công cụ ở trên Chúng tôi nhận định mức 7800 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh hiện nay, khả năng vùng này sẽ là vùng đảo chiều của BTCUSD .