Câp nhật thị trường , ngắn trung hạn , sau cú Dump rất lớn lượng giao dich tăng đtọ biến , theo xác nhận của chúng tôi vùng đáy tạm thời hiện nay là 3k7 ,giá đang trong quá trình hồi giá lên vùng 6k9 và hiệu chỉnh về vùng 5k2 để lên 8k2-8k4 hoàng thành xong sóng 4 để hiệu chỉnh về sóng 5 vùng 3k340 là một vùng hiệu chỉnh cuối cùng trong chu kỳ hiệu chỉnh dài hạn .kết thúc quá trình hiệu chỉnh một sóng lớn từ 19k8 vè 3k340 để đi vào chu kỳ tăng trưởng mới .
Khuyến nghị của chúng tôi đưa ra lúc này là mua vùng giá 5k240 bán ra 8k2-8k2 rồi chờ hiệu chỉnh về vùng 4k-3k340 để giữ dài hạn.
đây là những nhận định mang tính chất tham khảo .nếu các nhà đầu tư thấy hay xin hãy cho mọt lượt theo dõi và mọt lượt thích để chúng tôi có động lực trong những bài phân tích nhận định thị trường tiếp theo .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.