ChienTran

Chỉ là btc sẽ tăng trong tháng 11 tới? Hãy cmt ý kiến cá nhân :)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.