TraderTop-net

Bitcoin đầu ngày 19/06 - Dấu hiệu cho thấy Bò bắt đầu hành động

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCUSDT dành cả ngày hôm qua để quẩn quanh vùng PPZ tại 8800 - 9000 mà chưa thể cất cánh. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu trên biểu đồ cho thấy Bò có thể bắt đầu hành động.

Dấu hiệu thể hiện qua biểu đồ nến. Chúng ta đang thấy 1 loạt nến Doji và Spinning Top được hình thành tại đây. Các nến đều có thân nhỏ và bóng dưới dài, cho thấy Bò mua vào. Mô hình nến xuất hiện tại PPZ, kết hợp với đường xu hướng - trendline - đi chéo từ dưới lên cho thấy ít ra xác suất tăng giá cũng cao hơn so với giảm giá.

Anh em có thể mua với volume nhỏ ở đây và chốt gần 9400, dừng lỗ dưới bóng dưới mấy cái Doji . Không mua vol lớn ở đây nữa vì đã gần 10.000 rồi.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.