binancash

Đây là lý do vì sao không nên đầu tư tiền ảo

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Thị trường tiền điện ảo không tạo ra sản phẩm, còn thị trường chứng khoán tạo ra giá trị sản phẩm
- Nếu thị trường tiền ảo có sập thì cũng không ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ nhưng nếu thị trường chứng khoán sập là ảnh hưởng rất lớn
- Những người đầu tư tiền ảo gần như 99.97% sẵn sàn có thể mất trắng nhưng chứng khoán bảo đảm mất trắng gần như không có
- Tiền bỏ vào tiền ảo là số tiền dư giả, có nó cũng được không có cũng được và mong muốn nếu bỏ 5K vào nó mà lên 1M thì giàu theo kiểu may rủi
- Không ai bán căn nhà để đầu tư hết tiền ảo
- Tiền ảo vẫn là ảo khác với tiền điện tử có giá trị nhất định, rong tương lai tiền điện tử có ảnh hưởng giới trẻ 18-27 tuổi và giới trẻ đang theo đuổi nên sẽ có những quy định riêng trong tương lai

Với sự bất ổn định của tiền ảo thì nên xem xét việc đầu tư vào tiền ảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.