nhucanhxd

BTC/ÚSDT_1W_Lịch Sử Có Lặp Lại???

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu Hướng: Giá xuống
Tín Hiệu:
+ CCI: Phân kỳ
+ Mô Hình Nến + Fibonaci: Xuất hiện tín hiệu lặp lại mô hình nến giá giảm trong quá khứ.
Trước khi phe Gấu trở nên mạnh hơn bao giờ hết dự là sẽ có sự vùng vẫy nhẹ của đàn Bò.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.