Hiepthanhpham

BTC ngắn hạn, chi tiết hơn hướng đi sắp tới, đâu mới là đáy?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Với tình hình BTC hiện tại, mình chỉ thấy phía trước có rất nhiều kháng cự to khoẻ mà chưa có cái hỗ trợ nào đủ khoẻ, do vậy nên BTC sẽ cần 1 cái gì đó rất là vl để có thể đẩy đít lên được. Mình đang trông cậy vào 1 số tín hiệu đảo chiều ở khung lớn (2W 3W), hy vọng đủ sức kéo BTC lên, còn trước mắt thì cứ giảm cái đã.
.
Kịch bản dài hạn xem tại:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.